شهریه

اطلاعات درمورد شهریه ها و هزینه ها

نوزادان

پذیرش پرستاری
تماس بگیرید در سال
  • کودکان زیر 12 ماه

کودکان

سال اولی و دومی
تماس بگیرید در سال
  • کودکان زیر 24 ماه

مهد کودک​

2 سالگی تا 4 سالگی
تماس بگیرید در سال
  • پذیرش از 2 سالگی

پیش دبستانی

4 سالگی تا 6 سالگی
تماس بگیرید در سال
  • کودکان 4 تا 6 سال

برنامه مراقبتی

10 تا 11 سالگی
تماس بگیرید درسال
  • برای نگهداری فرزندان شما

برنامه هنری

10 تا 11 سالگی
تماس بگیرید درسال
  • کلاس فوق برنامه
ما

برای خانواده شما تخفیف هم داریم

امکان پرداخت شهریه بصورت ماهانه امکان پذیر است.
پرداخت نقدی شهریه بصورت سالانه،شش ماهه و ۳ماهه شامل تخفیف می باشد.