معلمین

مهدهای مولود

خانم فاطمه زیارتی

مدیر مهدهای مولود

من فاطمه زیارتی و تمامی همکارانم به دنبال محیطی آرام و بدون تنش برای فرزندان شما عزیزان هستیم

0
مربی
0
ستاره
0 +
کلاس
0 +
کودک
  • نگرش ما کودک محور است
  • ایجاد فضای پرسش و پاسخ
  • مربی به عنوان تسهیل گر و راهنما عمل می کند
  • دوستی با طبیعت برای ما اولویت است
  • کودکان نحوه صحیح استفاده از توانایی هایشان را در کنار ما می آموزند.

مدیر مهدکودک های مولود از سال 1375

ملاقات

با کادر آموزشی

رضایی

معلم زبان
فیبسوک

محسنی

معلم علائم
فیسبوک

تهرانی

معلم مهد
فیسبوک

جمشیدی

معلم یار
فیسبوک

کرمی

معلم هنر
فیسبوک

جاهدی

معلم ورزش
فیسبوک
مهد ما

آموزنده های حرفه ای

مهد مولود با بیش از 3000 متر فضای آموزشی برای کودکان و نوجوانان ( 6 ماه تا 12 سال ) و محیطی مناسب جهت فعالیت های خانواده در راستای حمایت از کودکان است.
دنیای کودکان ما در مهد کودک مولود دنیایی پر از شادی و شگفتی است.
در مهد مولود شاد بودن حق ما بازی شغل ماست.اینجا ما هر روز در دنیایی زیبا سفر می کنیم، جستجو میکنیم ،پرسش میکنیم و آزادانه انتخاب می کنیم و خوشحال هر روز مان را با نشاط آغاز می کنیم.