سیاست های حاضری

با قوانین و نحوه حضور و غیبت ها بیشتر آشنا شوید

غیبت ها

والدین عزیز حضور به موقع و مستمر کودکان شما در مهد کودک مولود در یادگیری بهتر و سریعتر خردسالان شما کمک تاثیر بسزایی دارد.
ساعت شروع کلاس های آموزشی مهد کودک از ساعت ۹ صبح تا ۳ بعد از ظهر است و هرگونه تاخیر در حضور کودکان در ساعت کلاس ها در یادگیری آموزش های اختلال ایجاد می کند زیرا سیلابس های آموزشی مجموعه پیوسته می باشد.
پس خواهشمند هستیم از غیبت های غیر ضروری برای دلبندان تان بپرهیزید.