واحد ثبت نام

کافیست اطلاعات این صفحه را جهت ثبت نام بخوانید

تاریخ های کلیدی

1399

آغاز فرصت ثبت نام

درخواست بازدید

29 شهریور 1399

پایان فرصت ثبت نام مهد
درباره مراحل ثبت نام بدانید

1 مهر 1399

آغاز سال تحصیلی جدید درمورد سال تحصیلی بدانید

آموزش برای فرزندان شما!

کیفیت سطح آموزشی این مجموعه با دبستان های کشورهای جهان اول برابری می‌کند و تمامی آموزش های مجموعه بر اساس هوش چندگانه کودکان به دقت ساخته و طراحی شده است

تیم

ما همیشه دنبال دانستن بیشتر راجع به فرزندان شماست!

در مهد مولود شاد بودن حق ما بازی شغل ماست. اینجا ما هر روز در دنیایی زیبا سفر می کنیم، جستجو میکنیم ،پرسش میکنیم و آزادانه انتخاب می کنیم و خوشحال هر روز مان را با نشاط آغاز می کنیم.