خانه اخبار مراسم مهرورزی مهدکودک مولود با حضور آقای بیات(مدیر کل محترم اداره بهزیستی)